Oulun yli­opis­to hyö­dyn­tää Invencon kehi­ty­sa­lus­taa ”Tut­ki­muk­ses­ta uut­ta lii­ke­toi­min­taa” ‑hank­kees­sa

26 syyskuun, 2019 Kirjoittanut Referenssit, Uutiset 0 kommenttia

TIMA­KO-hank­keen tavoit­tee­na on peru­nan­vil­je­lyn digi­loik­ka

Inno­vaa­tiois­sa aika ja raha on valt­tia. Oulun yli­opis­ton TIMA­KO-han­ke sai Busi­ness­Fin­lan­din kak­si­vuo­ti­sen Tut­li (Tut­ki­muk­ses­ta uut­ta lii­ke­toi­min­taa) ‑rahoi­tuk­sen. Hank­keen tavoit­tee­na on tut­kia jär­jes­tel­mää, joka mit­taa ja sää­tää maa­pe­rän kos­teuso­lo­suh­tei­ta sää­tö­sa­lao­ji­te­tul­la pel­lol­la. Salao­ja­kai­vo­jen sää­dön auto­ma­ti­soin­nil­la on suu­ri mer­ki­tys maan­vil­je­li­jöil­le ja maa­ta­lou­del­le.

Oulun yli­opis­to kil­pai­lut­ti Proof-of-Concep­tin, jol­la he haki­vat kus­tan­nus­te­ho­kas­ta sovel­lus­ta tie­to­pe­räi­seen maa­pe­rän kos­teu­den­hal­lin­taan. Invenco voit­ti kil­pai­lu­tuk­sen.

Toteu­te­tun rat­kai­sun perus­ta­na toi­mii Invencon ket­te­rä kehi­ty­sa­lus­ta InCont­rol, johon inte­graa­tio IoT-antu­reis­ta toteu­tet­tiin. Maa­pe­rään on upo­tet­tu yhteen­sä lähes sata antu­ria.

Käyt­tö­liit­ty­mää suun­ni­tel­tiin tii­viis­sä yhteis­työs­sä Oulun yli­opis­ton ja maan­vil­je­li­jöi­den kans­sa. Koe­pel­lon sää­ase­ma mit­taa ilman läm­pö­ti­laa, kos­teut­ta, valon mää­rää, sade­mää­rää ja ilman­pai­net­ta. Mit­taus­tie­dot ovat luet­ta­vis­sa reaa­liai­kai­ses­ti vaik­ka kän­ny­kän ruu­dul­ta.

Vuo­den lopus­sa alkaa hank­keen 2. vai­he, jos­sa pää­te­tään jat­ko­ke­hi­tyk­ses­tä ja kau­pal­lis­ta­mis­ta­mi­ses­ta.

Invenco on teh­nyt usei­ta vuo­sia yhteis­työ­tä Oulun yli­opis­ton kans­sa muis­sa hank­keis­sa (mm. OnVi­sit-vie­rai­li­ja­hal­lin­ta) ja InCont­ro­lin kyvyk­kyy­det ovat tul­leet heil­le jo tutuk­si. Syy alus­tan valin­taan myös tähän hank­kee­seen oli ket­te­ryys ja ja kus­tan­nus­te­hok­kuus. InCont­ro­lis­sa on val­mii­ta pali­koi­ta – mm. tie­to­kan­ta, por­taa­li ja nopea inte­graa­tio-val­mius. Nyt pys­tyt­tiin kes­kit­ty­mään oleel­li­seen, eli käyt­tö­liit­ty­män suun­nit­te­luun. Nol­las­ta läh­te­mi­nen ei ollut jär­ke­vää kus­tan­nus­syis­tä.

Lue lisää ’ Peru­nan­vil­je­li­jän digi­loik­ka’

Avainsanat: , ,

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

KAIKKI ARTIKKELIT

INVENCO OY

Invenco on yritysten suorituskyvyn johtamiseen, tietovarastointiin ja raportointiin erikoistunut asiantuntijaorganisaatio.

Y-tunnus: 1845314-7

Sähköposti: viestinta(at)invenco.fi

AA-Bisnode-2019
TOIMISTOT

VANTAA
Äyritie 18
01510 Vantaa
p. 010 229 0830

TAMPERE
Rautatienkatu 21 C 6. krs
33100 Tampere
p. 010 505 4505

OULU
Uusikatu 53
90120 Oulu
p. 040 546 0465

KUOPIO
Kauppakeskus Minna
Haapaniemenkatu 18, 3. krs
70110 Kuopio
p. 050 350 4088

Copyright © Invenco Oy | All rights reserved.