INVENCO ONVISIT

Jous­ta­va vie­rai­li­ja­hal­lin­ta­jär­jes­tel­mä
invenco-onshift-icon

HELPPO JA EDULLINEN VIERAILIJAHALLINTA

Nopea ottaa käyt­töön, ei kal­lii­ta lai­tein­ves­toin­te­ja

invenco-onshift-cloud-icon_127x127

MODERNI PILVIPOHJAINEN RATKAISU

Invenco OnVi­sit on välit­tö­mäs­ti käy­tös­sä­si ja ympä­ris­tö on tar­vit­taes­sa rää­tä­löi­tä­vis­sä tar­peit­te­si mukaan

invenco-onshift-computer-icon-127x127

ITSEPALVELU

Vie­raan kir­jau­tues­sa sisään isän­tä saa auto­maat­ti­ses­ti tie­don säh­kö­pos­til­la vie­raan saa­pu­mi­ses­ta

Voit kokeil­la pal­ve­lua 30 päi­vän ajan ilman sitou­muk­sia!

INVENCO ONVISITIN EDUT

Täy­sin kon­fi­gu­roi­ta­va ja nopeas­ti muo­kat­ta­va

Reaa­liai­kai­nen ja selain­poh­jai­nen, skaa­lau­tuu mobii­li­lait­tei­siin

Kuval­li­nen vie­rai­li­ja­kort­ti – asiat­to­mat hen­ki­löt hel­pom­pi tun­nis­taa

Kaik­ki tie­dot voi­daan hyö­dyn­tää rapor­toin­ti­tar­koi­tuk­siin

Vapaut­taa vas­taan­ot­to­hen­ki­lö­kun­nan aikaa

Edul­li­nen, ei kal­lii­ta lai­tein­ves­toin­te­ja, lait­teis­ton saat muu­ta­mal­la sata­sel­la

Pysyt ajan­ta­sal­la kiin­teis­tös­sä vie­rai­le­vien hen­ki­löi­den mää­räs­tä

HINNOITTELU

AULA

29 €/kk

Voit kokeil­la pal­ve­lua 30 päi­vän ajan ilman sitou­muk­sia!

OMINAISUUDET

Kon­fi­gu­roi­ta­va kir­jau­tu­mis­lo­ma­ke

Muo­kat­ta­va vie­rai­li­ja­kort­ti

Valo­ku­va kor­til­le itse­pal­ve­lu­na

Rapor­toin­ti

Jous­ta­va pil­vi­poh­jai­nen rat­kai­su

Käy­tet­tä­vis­sä useis­sa vas­taa­no­tois­sa ilman kal­lis­ta käyt­töön­ot­toa

ONKO SINULLA TARVE VIERAILIJAHALLINTAJÄRJESTELMÄLLE?

Lisä­tie­to­ja antaa Toni Paa­sia­ho (040 586 1083)

INVENCO OY

Invenco on yritysten suorituskyvyn johtamiseen, tietovarastointiin ja raportointiin erikoistunut asiantuntijaorganisaatio.

Y-tunnus: 1845314-7

Sähköposti: viestinta(at)invenco.fi

AA-Bisnode-2019
TOIMISTOT

VANTAA
Äyritie 18
01510 Vantaa
p. 010 229 0830

TAMPERE
Rautatienkatu 21 C 6. krs
33100 Tampere
p. 010 505 4505

OULU
Uusikatu 53
90120 Oulu
p. 040 546 0465

KUOPIO
Kauppakeskus Minna
Haapaniemenkatu 18, 3. krs
70110 Kuopio
p. 050 350 4088

Copyright © Invenco Oy | All rights reserved.