Luo työ­ai­ka­sään­nös­töt itse OnS­hif­tin kon­fi­gu­raat­to­ril­la

11 joulukuun, 2019 Kirjoittanut Blogit 0 kommenttia

Olet suun­nit­te­le­mas­sa työ­vuo­ro­ja ja huo­maat suun­nit­te­lu­vii­kol­le osu­van arki­py­hän. Kuin­ka pal­jon työ­ajas­ta piti­kään vähen­tää? Miten sään­tö meni­kään vuo­si­lo­man koh­dal­la? Työn­te­ki­jä kysyy, mon­ta­ko tun­tia työ­vuo­rois­sa on ilta­tun­te­ja?

OnS­hift-työ­vuo­ro­suun­nit­te­luoh­jel­mis­tos­sa olem­me pyr­ki­neet vas­taa­maan näi­hin haas­tei­siin työ­ai­ka­sään­tö­jen kon­fi­gu­raat­to­ril­la. OnS­hift ei sisäl­lä sisään­ra­ken­net­tu­na työ­eh­to­so­pi­muk­sia, vaan sään­tö­kon­fi­gu­raat­to­rin avul­la voi­daan suun­ni­tel­la sään­nöt jous­ta­vas­ti.

Et ole sidot­tu tiet­tyyn sään­nös­töön

Työ­ai­ka­sään­nöt luo­daan osa­na toi­mi­pis­te­koh­tai­sia työ­ai­ka­sään­nös­tö­jä. Sään­nöil­lä voi kuva­ta mil­loin esi­mer­kik­si sun­nun­tai­työ on voi­mas­sa. Sään­nön ole­mas­sao­lo luo­daan kel­lo­nai­ko­jen ja päi­vä­tie­to­jen perus­teel­la.

Lyhen­nys­sään­tö­jen luo­mi­nen hel­pot­taa työ­vuo­ro­jen suun­nit­te­lua, sil­lä OnS­hift las­kee tavoi­te­työ­ajan sään­tö­jen mukaan eikä työ­vuo­ro­ja suun­ni­tel­la vahin­gos­sa lii­kaa. Lyhen­nys­sään­töi­hin vai­kut­ta­vat työ­ai­ka­pro­sent­ti sekä lyhyet työ­suh­teet saa­daan myös huo­mioi­tua.

Työ­ai­ka­sään­nöt tar­vi­taan luo­da vain ker­ran ja nii­tä voi muo­ka­ta tar­vit­taes­sa. Sään­tö­jen päi­vit­tyes­sä voi teh­dä uuden sään­nös­tön eri ajan­jak­sol­le. OnS­hif­tin kon­fi­gu­raat­to­ri mah­dol­lis­taa myös jous­ta­van tavan mää­ri­tel­lä pai­kal­li­ses­ti sovit­tu­ja sään­tö­jä.

Tehoa työ­ai­ka­sään­tö­jen luon­tiin

Auto­no­mis­ta suun­nit­te­lua teke­vien työn­te­ki­jöi­den koh­dal­la työ­ai­ka­sään­tö­jen luon­nis­ta on eri­tyis­tä hyö­tyä juu­ri työ­ai­kaa lyhen­tä­vien päi­vien osal­ta. Työ­ai­kaa ei tar­vit­se arvail­la tai kysyä kenel­tä­kään.

Toi­mi­pis­teen työn­te­ki­jöil­lä voi olla usei­ta työ­ai­ka­sään­nös­tö­jä yhtä aikaa voi­mas­sa. Sään­nös­tö­jen sisäl­tö ja voi­mas­sao­lo voi poi­ke­ta toi­sis­taan, mikä mah­dol­lis­taa jous­ta­vien sään­nös­tö­jen luo­mi­sen.

Rapor­tit moneen tar­pee­seen

Työ­ai­ka­sään­nös­tö­jen mukai­set erit­te­lyt näky­vät suun­nit­te­lun lisäk­si rapor­teil­la ja nii­tä voi käyt­tää esi­mer­kik­si pal­kan­mak­sun tuke­na. Työn­te­ki­jät näke­vät työ­ai­ka­sään­nöt omis­sa vuo­rois­saan sekä suun­ni­tel­tu­jen että toteu­tu­nei­den tun­tien osal­ta.

Kokei­le vaik­ka heti

Tutus­tu OnS­hift-työ­vuo­ro­suun­nit­te­luoh­jel­mis­toon tar­kem­min ja aloi­ta ilmai­nen kokei­lu­jak­so vaik­ka heti. Tuot­teen käyt­töön­ot­toon liit­ty­vis­sä kysy­myk­sis­sä voit kään­tyä Toni Paa­sia­hon puo­leen.

 

Lin­kit:

OnS­hift tuo­te­si­vu (https://www.invenco.fi/invenco-onshift/)

OnS­hift kokei­lu: https://incontrol.invencoserver.com/vuoro/Account/RegisterTrial

Avainsanat: , ,

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

KAIKKI ARTIKKELIT

INVENCO OY

Invenco on yritysten suorituskyvyn johtamiseen, tietovarastointiin ja raportointiin erikoistunut asiantuntijaorganisaatio.

Y-tunnus: 1845314-7

Sähköposti: viestinta(at)invenco.fi

AA-Bisnode-2019
TOIMISTOT

VANTAA
Äyritie 18
01510 Vantaa
p. 010 229 0830

TAMPERE
Rautatienkatu 21 C 6. krs
33100 Tampere
p. 010 505 4505

OULU
Uusikatu 53
90120 Oulu
p. 040 546 0465

KUOPIO
Kauppakeskus Minna
Haapaniemenkatu 18, 3. krs
70110 Kuopio
p. 050 350 4088

Copyright © Invenco Oy | All rights reserved.