Hyvää kesää Invencol­ta!

3 heinäkuun, 2019 Kirjoittanut Uutiset 0 kommenttia

Meil­lä invenco­lai­sil­la on ollut todel­la työn­täy­tei­nen ja posi­tii­vi­nen alku­vuo­si.

Olem­me aut­ta­neet usei­ta sekä van­ho­ja että uusia asiak­kai­ta eri­lais­ten Data Plat­form, ana­ly­soin­ti, integroin­ti, suun­nit­te­lu ja bud­je­toin­ti, data science, yms… hank­kei­den paris­sa. Myös­kin oman tuot­teem­me osal­ta olem­me saa­neet hyviä onnis­tu­mi­sia. Osaa­mis­tam­me olem­me myös kas­vat­ta­neet hyvil­lä rek­ry­toin­neil­la.

Tätä samaa posi­tii­vis­ta viret­tä odo­tam­me myös kesän jäl­kei­sel­tä ajal­ta ja ennus­mer­kit näyt­tä­vät­kin hyvil­tä. Meil­lä on hyviä ja mie­len­kiin­toi­sia hank­kei­ta jo nyt menos­sa ja lisää tulos­sa syk­syl­le. Haem­me siis vah­vis­tuk­sia ja jos olet kiin­nos­tu­nut liit­ty­mään osaa­vaan jouk­koom­me, ota yhteyt­tä!

Vaik­ka suu­rin osa meis­tä viet­tää kesäl­lä lomaa, niin Invenco Care –pal­ve­lee ja val­voo yllä­pi­toa­siak­kai­tam­me myös loman aika­na. Invencon asiak­kaat voi­vat siis olla levol­li­sin ja tur­val­li­sin mie­lin itse lomil­la.

Kii­tos kai­kil­le asiak­kail­le, yhteis­työ­kump­pa­neil­la ja eten­kin invenco­lai­sil­le alku­vuo­des­ta.

Hyvää kesää kai­kil­le!

Kesä­ter­vei­sin,

Saka­ri Pit­kä­sa­lo
Toi­mi­tus­joh­ta­ja

Hyvää kesää!

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

KAIKKI ARTIKKELIT

INVENCO OY

Invenco on yritysten suorituskyvyn johtamiseen, tietovarastointiin ja raportointiin erikoistunut asiantuntijaorganisaatio.

Y-tunnus: 1845314-7

Sähköposti: viestinta(at)invenco.fi

AA-Bisnode-2019
TOIMISTOT

VANTAA
Äyritie 18
01510 Vantaa
p. 010 229 0830

TAMPERE
Rautatienkatu 21 C 6. krs
33100 Tampere
p. 010 505 4505

OULU
Uusikatu 53
90120 Oulu
p. 040 546 0465

KUOPIO
Kauppakeskus Minna
Haapaniemenkatu 18, 3. krs
70110 Kuopio
p. 050 350 4088

Copyright © Invenco Oy | All rights reserved.