Invenco sijoit­tui Nex­tE­ra Hac­kat­ho­nis­sa 10 par­haan jouk­koon

21 marraskuun, 2019 Kirjoittanut Uutiset 0 kommenttia

Nex­tE­ra Hac­kat­ho­nin tulok­set jul­kis­tet­tiin 5.11.2019. Invencon tii­min idea ja rat­kai­sueh­do­tus, jos­sa pys­ty­tään useis­ta heik­ko­laa­tui­sis­ta satel­liit­ti­ku­vis­ta muo­dos­ta­maan erit­täin tark­ka kuva ja näin hyö­dyn­tä­mään kuvaa voi­ma­lin­jo­jen kun­nos­sa­pi­dos­sa, nousi yli tuhan­nen idean jou­kos­ta 10 par­haan jouk­koon.

Voit­ta­jak­si sel­vi­si intia­lai­sen Sou­my­aKan­ta Dasin idea Geo-Spa­tial-AI Assis­ted Elect­ric Uti­li­ty Space Mana­ge­ment Workflows – I. Weat­her-Rela­ted. Toi­sek­si tuli Deficit Defiers tii­mi ja hei­dän idean­sa Digi­tal Grid ja kol­man­nek­si tii­mi Juan.Calle ehdo­tuk­sel­laan Auto­ma­ted Light­ning Stri­ke Moni­to­ring & Cont­rol Sys­tem.

Invenco Stream Analytics’in kehi­tys jat­kuu

Invencon Mik­ko Läh­dea­ho ker­too, että Hac­kat­ho­nin pro­to­tyyp­piä aio­taan jat­ko­ke­hit­tää, kos­ka tulok­set oli­vat niin lupaa­via ja joi­tain asioi­ta jäi nopean aika­tau­lun vuok­si kokei­le­mat­ta.

Kehi­tet­tä­vä tek­no­lo­gia on osa Invencon Stream Ana­ly­tics ‑tuo­te­per­het­tä. Stream Ana­ly­tic­sin avul­la reaa­liai­kais­ta tie­to­vir­taa (kuvia, video­ta, teks­tiä) pys­ty­tään reaa­liai­kai­ses­ti ana­ly­soi­maan ja luo­maan sii­tä saa­tu­jen tie­to­jen perus­teel­la häly­tyk­siä ja ana­ly­tiik­kaa.

Reaa­liai­kai­sen datan ana­ly­tii­kan sovel­lus­koh­tei­ta on usei­ta, mm. tuot­tei­den laa­dun­var­mis­tus, lii­ken­ne­vir­to­jen ana­ly­soin­ti, ter­veys­tek­no­lo­gia, työ­tur­val­li­suus. Tek­niik­kaa voi hyö­dyn­tää siis sel­lai­sis­sa pai­kois­sa, jois­sa vält­tä­mät­tä ihmis­sil­mä ei havait­se poik­keuk­sia tai halu­taan estää inhi­mil­li­nen vir­he tul­kin­nas­sa.

 

Kat­so video Invencon rat­kai­sus­ta: Voi­ma­lin­jo­jen kun­nos­sa­pi­to ja toi­min­ta­var­muu­den paran­ta­mi­nen satel­liit­ti­ku­vien perus­teel­la

 

Lisä­tie­to­ja:

Pet­ri Räsä­nen, petri.rasanen@invenco.fi

Mik­ko Läh­dea­ho, mikko.lahdeaho@invenco.fi

Avainsanat: , ,

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

KAIKKI ARTIKKELIT

INVENCO OY

Invenco on yritysten suorituskyvyn johtamiseen, tietovarastointiin ja raportointiin erikoistunut asiantuntijaorganisaatio.

Y-tunnus: 1845314-7

Sähköposti: viestinta(at)invenco.fi

AA-Bisnode-2019
TOIMISTOT

VANTAA
Äyritie 18
01510 Vantaa
p. 010 229 0830

TAMPERE
Rautatienkatu 21 C 6. krs
33100 Tampere
p. 010 505 4505

OULU
Uusikatu 53
90120 Oulu
p. 040 546 0465

KUOPIO
Kauppakeskus Minna
Haapaniemenkatu 18, 3. krs
70110 Kuopio
p. 050 350 4088

Copyright © Invenco Oy | All rights reserved.