Invenco lop­pusuo­ral­le kan­sain­vä­li­ses­sä Onli­ne Hac­ke­rearth NexE­ra Hac­kat­ho­nis­sa tuhan­sien ideoi­den jou­kos­ta

3 lokakuun, 2019 Kirjoittanut Uutiset 0 kommenttia

Tavoit­tee­na on voi­ma­lin­jo­jen kun­nos­sa­pi­to ja toi­min­ta­var­muu­den paran­ta­mi­nen satel­liit­ti­ku­vien perus­teel­la.

Invenco Hac­kat­hon tii­mi joh­ta­ja­naan Mik­ko Läh­dea­ho pää­si jat­koon glo­baa­lis­sa Hac­kat­ho­nis­sa, jos­sa rat­ko­taan ener­gia-alan glo­baa­le­ja ongel­mia. Kil­pai­lu on Onli­ne Hac­kat­hon, mis­sä ver­kon yli kil­pail­laan eri tii­mien kes­ken.

Alku­kil­pai­lus­sa ver­tail­tiin tii­mien ideoi­ta ja tek­ni­siä rat­kai­su­ja nii­hin. Kisas­sa oli muka­na tuhan­sia tii­me­jä ympä­ri maa­il­maa.

Invenco 30 par­haan jouk­koon

Invencon idea ja rat­kai­sueh­do­tus, joka liit­tyy voi­ma­lin­jo­jen kun­nos­sa­pi­toon ja toi­min­ta­var­muu­den paran­ta­mi­seen satel­liit­ti­ku­vien­pe­rus­teel­la nousi tuhan­sien ideoi­den jou­kos­ta 30 par­haan jouk­koon.

Invencon kuvan- ja video­strii­min tun­nis­tus­osaa­mi­nen rat­kai­se­vas­sa ase­mas­sa

Invenco idea hyö­dyn­tää huip­pu­luo­kan tek­no­lo­giao­saa­mis­ta, jos­sa satel­liit­ti­ku­vien ja kuvan­tun­nis­tuk­sen avul­la pys­ty­tään heik­ko­laa­tui­sis­ta­kin kuvis­ta muo­dos­ta­maan tark­ko­ja kuvia. Näin pys­ty­tään havait­se­maan voi­ma­lin­jo­jen umpeen­kas­va­mi­nen ajois­sa ja estä­mään myrs­ky­jen ja tyk­ky­lu­men aiheut­ta­mat säh­kö­kat­kok­set.

Verk­ko­yh­tiöil­le kus­tan­nus­sääs­tö­jä

Invencon tii­mi halu­aa olla muka­na aut­ta­mas­sa tek­no­lo­giao­saa­mi­sel­laan ener­gia­ja­ke­luun liit­ty­vis­sä ongel­mis­sa. Ilmas­ton­muu­tok­sen aiheut­ta­mat myrs­ky­tuu­let ja sen aiheut­ta­mat säh­kö­kat­kok­set ovat lisään­ty­mäs­sä. Kuvan­tun­nis­tus­tek­niik­ka tuo tähän kus­tan­nus­te­hok­kaan tavan säh­kö­verk­ko­yh­tiöil­le hoi­taa verk­ko­jen ongel­ma­koh­dat jo etu­kä­teen.

Lisä­tie­toa Hac­kat­ho­nis­ta: https://www.hackerearth.com/challenges/hackathon/nextera-hackathon/

Lisä­tie­to­ja:

Pet­ri Räsä­nen, petri.rasanen@invenco.fi

Mik­ko Läh­dea­ho, mikko.lahdeaho@invenco.fi

 

Avainsanat: , ,

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

KAIKKI ARTIKKELIT

INVENCO OY

Invenco on yritysten suorituskyvyn johtamiseen, tietovarastointiin ja raportointiin erikoistunut asiantuntijaorganisaatio.

Y-tunnus: 1845314-7

Sähköposti: viestinta(at)invenco.fi

AA-Bisnode-2019
TOIMISTOT

VANTAA
Äyritie 18
01510 Vantaa
p. 010 229 0830

TAMPERE
Rautatienkatu 21 C 6. krs
33100 Tampere
p. 010 505 4505

OULU
Uusikatu 53
90120 Oulu
p. 040 546 0465

KUOPIO
Kauppakeskus Minna
Haapaniemenkatu 18, 3. krs
70110 Kuopio
p. 050 350 4088

Copyright © Invenco Oy | All rights reserved.