Jedox suunnittelu BI budjetointi ennustaminen Invenco

Invenco kump­pa­ni­na 600Minutes CFO ‑tapah­tu­mas­sa

9 elokuun, 2019 Kirjoittanut Uutiset 0 kommenttia

Invenco on muka­na kump­pa­ni­na syk­syn tär­keim­mäs­sä talous­päät­tä­jien tapah­tu­mas­sa.

Syys­kuun 10. päi­vä­nä pidet­tä­vä 600Minutes CFO nos­taa esil­le pit­kän lis­tan talous­toi­min­to­jen kes­kei­siä tule­vai­suu­den haas­tei­ta. Tapah­tu­mas­sa on vakuut­ta­va lis­ta etu­ri­vin puhu­jia, ja siel­lä kes­kus­tel­laan uusim­mis­ta tulok­sen­te­koa aja­vis­ta stra­te­giois­ta.

Tapah­tu­mas­sa on erin­omai­set mah­dol­li­suu­det raken­taa uusia kump­pa­nuuk­sia talous­päät­tä­jien ja talous­joh­don tie­to­jär­jes­tel­miä tar­joa­vien toi­mi­joi­den kans­sa.

Etu­ri­vin puhu­jien lisäk­si 600Minutes CFO tar­jo­aa erin­omai­set puit­teet kah­den­kes­ki­sil­le kes­kus­te­luil­le ja uusien yhteis­työ­ai­hioi­den avaa­mi­sel­le.

Invencol­ta tapah­tu­maan osal­lis­tu­vat kon­sult­tim­me Jor­ma Erk­ki­lä ja Tom­mi Lahi­kai­nen, jot­ka mie­lel­lään ker­to­vat tar­joa­mis­tam­me rat­kai­suis­ta ja kuun­te­le­vat talous­päät­tä­jien haas­tei­ta.

Asian­tun­ti­juu­des­sam­me yhdis­ty­vät tek­ni­nen hal­lin­ta sekä laa­ja-alai­nen koke­mus lii­ke­toi­min­nan ohjauk­sen kehit­tä­mi­ses­tä. Asian­tun­ti­jam­me miet­ti­vät yhdes­sä asiak­kaan kans­sa par­haat mah­dol­li­set suo­ri­tus­ky­vyn joh­ta­mi­sen pro­ses­sit lii­ke­toi­min­nan tar­pei­siin näh­den.

Tutus­tu ja ilmoit­tau­du 600Minutes CFO ‑tapah­tu­maan täs­tä.

Tar­joam­me usei­ta eri rat­kai­su­vaih­toeh­to­ja suun­nit­te­luun. Näi­tä ovat muun muas­sa:

Jedox
Tabel­la Busi­ness Tools
IBM Cog­nos
Mic­ro­soft

Lue lisää toteu­tuk­sis­tam­me.

Reka Kaa­pe­li otti käyt­töön Jedoxin
iLOQ valit­si Jedoxin talou­den suun­nit­te­luun ja rapor­toin­tiin

Avainsanat: , ,

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

KAIKKI ARTIKKELIT

INVENCO OY

Invenco on yritysten suorituskyvyn johtamiseen, tietovarastointiin ja raportointiin erikoistunut asiantuntijaorganisaatio.

Y-tunnus: 1845314-7

Sähköposti: viestinta(at)invenco.fi

AA-Bisnode-2019
TOIMISTOT

VANTAA
Äyritie 18
01510 Vantaa
p. 010 229 0830

TAMPERE
Rautatienkatu 21 C 6. krs
33100 Tampere
p. 010 505 4505

OULU
Uusikatu 53
90120 Oulu
p. 040 546 0465

KUOPIO
Kauppakeskus Minna
Haapaniemenkatu 18, 3. krs
70110 Kuopio
p. 050 350 4088

Copyright © Invenco Oy | All rights reserved.