Tietovarastoinnilla tarkoitetaan tiedon käsittelyä, latauksia ja tallentamista raportointia tukeviin tietorakenteisiin.
Keskeisiä termejä ovat ETL (Extract, Transform, Load) eli tiedon käsittelyn välineet sekä tietokannat/rakenteet laajasti ymmärrettynä. Nykyään perinteisten relaatiokantojen rinnalle on kasvanut paljon muitakin vaihtoehtoja kuten hajautettu Hadoop tai muistivaraiset ratkaisut. Näiden tietorakenteiden ja varastojen hallinta kuuluu Invencon tärkeimpiin osaamisalueisiin. Käytännössä kaiken liiketoiminnan tarvitseman tiedon säilytyspaikkana on jonkun asteiden tietovarasto tai tietorakenne.

Osana tietovarastohankkeen määrittelyjä toteutamme tietovarastoinnin kokonaisuuksien ja osa-alueisiin liittyvää suunnittelua ja toteutusta. Tietovarastoinnin osalta meillä on laaja tarjonta eri osaamista ETL välineistä kuten Oracle, IBM, Microsoft ja Informatica joilla tietoa jalostetaan. Tietokantojen ja tietorakenteiden puolella Oracle, Microsoft, Netezza, IBM ja Hadoop edustavat osaamisemme kärkinimiä.