Tietoarkkitehtuurin ja tiedonhallinnan tehtävä on tarjota ymmärrettävä kokonaiskuva organisaation tietosisällöstä päätöksenteon tueksi, ja yhdistää se tietojärjestelmä- ja infrastruktuuriratkaisuihin sekä ydinprosesseihin.
Tietoarkkitehtuuri kuvaa organisaation keskeisen tietosisällön riippumatta järjestelmien asettamista rajoista, joka hankkeen edetessä mahdollistaa tietovaraston, tiedonhallinnan prosessien ja raportoinnin joustavan päivittämisen ja laajentamisen.

Osana tietovarastohankkeen määrittelyjä toteutamme tietoarkkitehtuuriin liittyvä suunnittelua. Tietoarkkitehtuurin suunnittelussa toteutamme laaja-alaisen katsauksen asiakkaamme eri tietovarastoihin ja tietolähteisiin ja laadimme suunnitelman siitä, miten ne yhdistetään operatiivisen liiketoiminnan ja johtamisen prosesseihin.

TOTEUTUKSET

Case ProAgria

ProAgria tarjoaa palveluja ja osaamista maatalouden ja yritystoiminnan kilpailukyvyn kehittämiseen. ProAgrialla oli tarve saada selvyys nykyisen raportointiympäristön kehittämistarpeista sekä luoda kuvaus nykytilasta.

Invencon tarjosi ProAgrialle kaksiosaisen palvelun. Ensimmäisessä osiossa Invenco laati selvityksen nykyisestä toimintaympäristöstä ottaen huomioon tietovaraston laajennuksen, mahdolliset tulevat tarpeet ja nykyisen ympäristön ongelmakohdat. Toisessa osiossa Invenco laati esimmäisen kohdan havaintojen perusteella kokonaisvaltaisen suunnitelman talouden raportoinnin kehittämisestä.

Invencon toteutus sisälsi suuntaviivat ja periaatteet ProAgrian tulevan informaation käytölle, keskeisten talouden raportoinnin vaatimusten luettelon sekä kehittämissuunnitelman talouden raportoinnille.

Lisätietoa ProAgrian toteutuksesta jorma.erkkila(at)invenco.fi.

Case YTK

Yleinen Työttömyyskassa YTK:n tehtävänä on ansioturvan järjestäminen työttömänä oleville jäsenille. Jo yli 380 000 suomalaista palkansaajaa on valinnut YTK:n työttömyysturvansa hoitajaksi, joka kuvastaa sitä, että YTK on oikealla asialla. YTK on vakavarainen toimija ja hallinnon tehokkuus on tärkeää, jotta haastavassakin työllisyystilanteessa YTK pystyy pitämään jäsenmaksun mahdollisimman edullisena.

YTK pyrkii olemaan mukana teknologian kehityksessä ja hyödyntää teknologian kehitystä omien jäsenten palvelussa ja omassa työssään. Tähän liittyen YTK aloitti keväällä 2016 hankkeeen, minkä tavoitteena on luoda YTK:lle yhtenäinen, kattava ja helppokäyttöinen raportointi- ja analysointiratkaisu, jota hyödynnettäisiin aina johdon raportoinnista ja talousraportoinnista koko henkilökuntaa koskevien asioiden raportointiin.

YTK haki hankkeen ensimmäisessä vaiheessa kokenutta osaajaa, joka pystyisi antamaan YTK:lle suuntaviivat sekä lyhyen että pitkän aikavälin ratkaisuksi – sekä teknologian että toteutuksen osalta. Invenco valittiiin tämän, työpajoista ja haastatteluista koostuvan, kokonaisuuden kumppaniksi.

”Olen tyytyväinen Invencon osaamiseen ja siihen, että konsultti pystyi lyhyissä työpajoissa kaivamaan meille olennaiset ja tärkeät asiat esiin. Mielestäni tämä konsultaatio antaa meille hyvät suuntaviivat lähteä kehittämään meille sopivaa ratkaisua eteenpäin. Suosittelen!” toteaa YTK:n toimitusjohtaja Auli Hänninen.

Lisätietoa YTK:n toteutuksesta:
Petri Räsänen, Invenco Oy, petri.rasanen@invenco.fi, +358 50 516 0525
Jenni Lundelin, YTK, jenni.lundelin@ytk.fi, +358 50 531 2425