Liiketoiminnan kilpailuedut löytyvät selkeistä päätöksistä ja niiden toteutumisen seurannasta.
Tämä vaatii tietoa toiminnan kehittymisestä. Tietoa analysoimalla ja jalostamalla saadaan parempaa tietoa toiminnan tilasta, jonka perusteella voidaan suunnitella ja johtaa operatiivista toimintaa sekä tehdä vaihtoehtoisia ennusteita yrityksen suorituskyvyn johtamisen (EPM, Enterprise Performance Management) ja taloushallinnon käyttöön. Onnistuneen suunnittelun tulisikin ohjata käytännön tekemistä ja tukea näin yrityksen strategiaa.

Talouden perinteiset, usein historiaan painottuvat, kuukausitason seurannat ovat jo rutiiniraportointia ja lähinnä juridiseen raportointiin sopivia. Ennustamiseen kuitenkin tarvitaan suunnittelujärjestelmä, jonka avulla ajantasainen tieto on sitä tarvitsevilla helposti ja ajantasaisesti saatavilla. Perinteisestä kalenterivuosittaisesta budjetoinnista ollaankin siirtymässä rullaavan ennustamisen malliin, mikä mahdollistaa nopeamman reagoinnin jatkuvasti muuttuviin tilanteisiin. Suunnitteluratkaisun tulee olla integroitu muihin järjestelmiin, jotta tieto on reaaliaikaista, läpinäkyvää, monipuolisesti ja helposti seurattavaa ja analysoitavaa. Ennusteet on myös pystyttävä laatimaan hajautetusti organisaatiossa ja ne on oltava helposti saatavilla yritystason koosteeksi.

Invencon asiantuntijat miettivät yhdessä asiakkaan kanssa parhaat mahdolliset suorituksen johtamisen prosessit liiketoiminnan tarpeisiin nähden. Asiantuntijuudessamme yhdistyvät tekninen hallinta sekä laaja-

alainen kokemus liiketoiminnan ohjauksen kehittämisestä. Tarjoamme myös järjestelmiä suunnitteluun. Suunnittelujärjestelmiä ovat muun muassa Tabella Business Tools, IBM Cognos TM1 sekä Microsoftin teknologioilla toteutetut kokonaisuudet.

TOTEUTUKSET