Menestyäkseen yritykset ja organisaatiot tarvitsevat ymmärrystä omaan toimintaympäristöön vaikuttavista tekijöistä. Raportoinnin ja analytiikan avulla olemassa olevasta tiedosta jalostetaan organisaation kannalta uutta ja hyödyllistä tietoa. Tämä tieto auttaa mm. liiketoiminnan kehittämisessä sekä havaitsemaan uusia mahdollisuuksia ja muutoksia.

Useimmat yritykset saavat dataa lähdejärjestelmistä tietovarastoon. Datan arvo mitataan vasta, kun siitä jalostettua informaatiota jaetaan läpi organisaation raportoinnin ja analytiikan välineillä muokattuna.

Ydinosaamisemme on auttaa asiakkaita tiedolla johtamisessa. Invenco tarjoaa asiakkaille liiketoiminnan tarpeista lähtevät nykyaikaiset työkalut ja menetelmät ennakoivaan analytiikkaan ja raportointiin. Ratkaisumme takaavat läpinäkyvyyden asiakkaan organisaation eri toimintojen välille.

Invencon konsultit ovat toteuttaneet useita BI-hankkeita eri BI-työkaluilla, kuten IBM Cognos, Microsoft ja QlikView. Invenco tarjoaa myös osaamistaan sopivan ratkaisun löytämiseksi, mikäli yrityksenne suunnittelee BI-järjestelmän hankkimista tai uusimista.

Analytiikan käyttöönotto liiketoiminnassa johtaa parempiin, laadukkaampiin päätöksiin. Analytiikka jatkaa siitä mihin raportointi jää tuoden syvyyttä ja ennustavuutta tietosisältöön. Analytiikan avulla olevasta tiedoista jalostetaan organisaation kannalta uutta ja hyödyllistä tietoa. Datan arvo mitataan vasta, kun datasta jalostunutta informaatiota jaetaan läpi organisaation raportoinnin ja analytiikan välineillä muokattuna. Analytiikan ei myöskään aina tarvitse olla järeää Data Mining analytiikkaa vaan nykyvälineet mahdollistavat paljon kevyemmänkin ratkaisun rakentamisen.

Ydinosaamisemme on auttaa asiakkaitamme liiketoimintatiedolla johtamisessa. Invenco tarjoaa asiakkaille liiketoiminnan tarpeista lähtevät nykyaikaiset työkalut ja menetelmät ennakoivaan analytiikkaan ja raportointiin. Ratkaisumme takaavat läpinäkyvyyden asiakkaan organisaation eri toimintojen välille. Analytiikan pitkälle vietyä osaamista meiltä löytyy erityisesti SAS, SPSS ja Microsoft tuoteperheistä.

TOTEUTUKSET

Case iLoq

Nopea kasvu myötä iLOQ Oy:lle syntyi tarve kehittää tietojärjestelmiään vastaamaan kasvaneen tietomäärän vaatimuksia. Tarve oli koota useissa eri lähteissä olevat tiedot yhteen tietokantaa johon tietoja voidaan kirjata ja josta tietoja voitaisiin analysoida ja raportoida helposti reaaliajassa.

iLOQin toimintatavan mukaisesti hankkeeseen haettiin toteuttajaksi ulkopuolinen asiantuntijakumppani. Toteuttajaksi valikoitui Invenco, jolta löytyi valmis raportointialusta johon useista eri lähteistä peräisin olevat tiedot saadaan koottua yhteen ketterästi ja kustannustehokkaasti.

Invencon kehittämä InControl Business Intelligence raportointialusta tarjosi lähtökohdaksi iLOQin hakemat ominaisuudet ja toiminnot. Nopean määrittelyvaiheen jälkeen tiedot siirrettiin muutamassa viikossa tietokantaan. Tämä reaaliaikainen tietokanta pitää sisällään tuotteen elinkaareen liittyviä tietoja joita voidaan analysoida ja raportoida web-pohjaisen reaaliaikaisen käyttöliittymän kautta.

Lisätietoa iLoqin toteutuksesta jorma.erkkila(at)invenco.fi.

Case Kemin Energia

Invenco toteutti Kemin Energialle QlikView-teknologiaan perustuvan raportointiratkaisun, jonka avulla asiakas voi raportoida sähköverkon komponentteihin liittyviä tietoja. Esimerkiksi asiakas voi ajaa raportit Energiamarkkinaviraston sallitun tuoton laskennan kyselyä varten sekä seurata sähköverkon ylläpitoa ja rakennussuunnittelua tukevia raportteja.

Lisätietoa Kemin Energian toteutuksesta mika.pitkanen(at)invenco.fi.

Case Matkahuolto

Matkahuolto päätti uudistaa toiminnanohjausjärjestelmänsä kokonaan uudella heille räätälöidyllä ratkaisulla. Yritys ymmärsi, ettei toiminnanohjausjärjestelmän ole järkevää hoitaa kaikkea sen tietoihin liittyvää raportointia. Matkahuolto päätti rakentaa raportointinsa uudelleen puhtaalta pöydältä samalla kertaa. Yhteistyökumppaniksi valittiin Invenco.

Invenco lähti toteuttamaan raportointia hyödyntäen soveltuvin osin avoimen lähdekoodin tuotteita ja markkinoiden kaupallisia huippumerkkejä. Invencon pitkäaikaista kokemusta tietovarastoinnin ja raportoinnin alueella hyödynnettiin laajasti antaen heille hyvinkin vapaat kädet toteuttaa paras mahdollinen ratkaisu.

Lisätietoa Matkahuollon toteutuksesta tommi.lahikainen(at)invenco.fi.

Case Patria

Invenco on toteuttanut useita raportti- ja analyysiratkaisuja pitkäaikaiselle asiakkaalleen Patrialle. Patrialla on toteutettu koko raportointiketju alkaen datan jalostamisesta etl-kerroksessa, jatkuen raportointimallien rakentamiseen ja kehitykseen sekä raporttien ja analyysien tekemiseen. Tämä kaikki on tehty yhteistyössä asiakkaan kanssa heidän tarpeet ja toiveet huomioiden. Patrian datan ja raportointimallien ajan tasaisuutta valvoo Invencon palvelutiimi. Tämä varmistaa mm. raporttien ja analyysien luotettavuuden.

Lisätietoa Patrian toteutuksesta niina.lehmus(at)Invenco.fi.

Case Finn-Marin

Finn-Marin on Invencon pitkäaikainen asiakas. Heille on tehty toiminnanohjausjärjestelmäkehitystä jo usean vuoden ajan Microsoft teknologioilla. Järjestelmä on ollut hyvin käytännönläheinen ja venealalle räätälöity. Mukana on ollut aina myös raportointia.
Raportoinnissa koettiin todellinen harppaus, kun Finn-Marin otti käyttöönsä QlikViewn.

Finn-Marin hankintatoimi oli aiemmin venemallikohtaista, koska tuotantokin on jaettu venemallikohtaisiin tuotantolinjoihin. Koska käytössä ollut varastonhallintajärjestelmä ei mahdollistanut edes venemallikohtaista käsittelyä, materiaalitarpeet ja varastosaldot hallittiin Exceleillä. Excelien hallinta käsin vei paljon resursseja ostajilta ja oli altis virheille. Lisäksi tieto ei kytkeytynyt automaattisesti varastonhallintaan eikä ajantasainen tieto ollut muiden työntekijöiden käytettävissä. Tilaukset ja tavaran vastaanotto tehtiin käsin pääjärjestelmässä.

Finn-Marin oivalsi, että hankintaa voitaisiin merkittävästi tehostaa, jos tiedot hankintoja varten saataisiin venemallikohtaisten tietojen lisäksi toimittajittain. Tällöin Finn-Marin näkisi yhdellä silmäyksellä, kuinka paljon ja milloin tarvitaan eri nimikkeitä tietyltä toimittajalta. Tavoitteena olisi, että Finn-Marin voisi tilata komponentit useisiin veneisiin kultakin toimittajalta yhdellä kertaa – ei useammassa erässä.

Tähän tarvittiin edistyksellinen raportointiratkaisu, joka kokoaa operatiivisten järjestelmien tiedot yhteen paikkaan, ja josta hankintatoimen tietoja voidaan katsoa monesta eri näkökulmasta mahdollisimman havainnollisella tavalla.

Finn-Marin ja Invenco rakensivat yhdessä ketterän QlikView-sovelluksen vastaamaan juuri tähän tarpeeseen. Ratkaisu loi hyvän pohjan, jota voidaan laajentaa tarpeen mukaan vastaamaan muihinkin operatiivisiin haasteisiin.

Ratkaisusta hioutui käytännöllinen täsmäratkaisu, jonka avulla Finn-Marin on saanut konkreettisia hyötyjä –rahti- ja kuljetuskustannuksissa on saatu merkittäviä säästöjä.

Lisähyötynä aikaisemmasta ”Excel-viidakosta” päästiin eroon ja hankinnoista vastuulliset henkilöt näkevät nopeasti ja helposti varastotilanteen ja materiaalitarpeen toimittajittain, tehtaittain, nimikkeittäin ja venemalleittain. QlikView:n havainnollisella sovelluksella näkökulmia voidaan vaihtaa helposti ja nopeasti.

Lisätietoa Finn-Marin toteutuksesta tommi.lahikainen(at)invenco.fi.

Case Inwido

Inwido on Euroopan suurin ikkunoiden ja ovien toimittaja. Kuluttajat ostavat vuosittain yli kaksi miljoonaa Inwidon valmistamaa tuotetta noin 15 eri markkina-alueella. Vuonna 2015 Inwidon liikevaihto oli noin 558 miljoonaa ja liikevoitto 63 miljoonaa euroa. Inwidolla on noin 3 400 työntekijää ja konsernin pääkonttori on Malmössä.

Inwido Finland tuottaa ikkunoita ja ovia asuinrakentamisen tarpeisiin Suomessa kolmella paikkakunnalla: Ruovedellä, Haapajärvellä ja Kannuksen Eskolassa. Inwido tunnetaan paremmin kuluttajien kesken tuotemerkeistä Tiivi ja Pihla.
Inwidon tärkeimpiä kilpailuvaltteja markkinoilla ovat laadukkaat ympäristöystävälliset tuotteet, jotka vaativat materiaaleikseen laadukkaat raaka-aineet – Suomen tapauksessa laadukas puutavara. Tämä oli yksi tärkeä lähtökohta, kun kesällä 2016 Inwido lähti kehittämään koko valmistusprosessin laadun seurannan raportointia. Kumppaniksi Inwido valitsin Invencon ja Invencon tuoteratkaisun InControl Online. Invenco rakensi yhdessä Inwidon sekä laadun että IT avainhenkilöiden kanssa muutamassa viikossa heidän nykyisen laadunvalvonnan ratkaisun päälle reaaliaikaisen raportointi/monitorointiratkaisun, missä selkeillä mittareilla Inwidon avainhenkilöt voivat seurata valmistusprosessin laatua esimerkiksi puuraaka-aineen laatuvirheistä ja höyläämän laatupoikkeamista. Ratkaisu mahdollistaa myös esimerkiksi laatujärjestelmässä olevien poikkeamien valokuvien esittämisen kätevästi muiden tietojen yhteydessä. Ratkaisu kattaa kaikki Inwidon Suomen tuotantolaitokset, mutta on laajennettavissa myös muihin Inwidon maihin. Ratkaisu on modulaarinen ja siihen voidaan lisätä tietoja myös muista Inwidon operatiivista järjestelmistä kuten tuotantomääristä, asiakastiedoista, taloudesta, jne…

”Olen erittäin tyytyväinen Invencon tapaa toteuttaa meidän vaatimukset täyttävän ratkaisun nopeasti ja kustannustehokkaasti. Tämä ratkaisu on todellista Tiedolla Johtamista käytännön tasolla reaaliaikaisesti ja lisää meidän johdon ja lopulta koko organisaation tietämystä tärkeimmistä laatuun liittyvistä osa-alueista.”: toteaa Inwido Finland Oy:n IT-päällikkö Perttu Vilkuna.

Lisätietoa Inwidon toteutuksesta petri.rasanen(at)Invenco.fi.