Master Data hallinnan eli liiketoimintatietojen perustietojen hallinnan avulla organisaatiot varmistavat tiedon yhdenmukaisuuden ja käyttökelpoisuuden eri toimintojen ja raportoinnin tarpeisiin.
Tämä on tyypillisesti hanke, jossa liiketoimintajohto ja tietohallinto työskentelevät yhdessä varmistaakseen tiedon yhdenmukaisuuden, oikeellisuuden, hallinnan, semanttisen oikeellisuuden sekä vastuut. Yhä useamman tietolähteen ympäristöt tekevät haasteen tälle avaintietojen hallinnalle. IT organisaatiolla on keskeinen rooli näiden hankkeiden projektoinnissa, mutta tavoite on saada laadukasta dataa liiketoiminnan strategisen ja taktisen päätöksen teon tueksi.

Master datan hallinnalla varmistamme, että asiakkaillemme tärkeät luokittelijat ja avaintiedot ovat laadukkaita ja yhteneväisiä eri järjestelmien välillä. Lisäksi luomme yhtenäiset hallintaprosessit avaintietojen käyttöön ja ylläpitoon