Konsultoimme asiakkaitamme hyvin joustavasti ottaen huomioon asiakkaan tarpeet. Suunnittelemme, toteutamme ja ylläpidämme suorituskyvyn johtamiseen ja raportointiin liittyvä asiakastoimeksiantoja asiantuntijatöinä, projekteina ja jatkuvina palveluina. Kokeneet hankejohtajat varmistavat asiakastoimeksiantojen onnistumisen aloituksesta päätökseen. Kaikissa asiakastoimeksiannoissa noudatamme Invencon laatujärjestelmää.

Asiantuntijatyö tehdään lyhyinä toimeksiantoina, jota ei projektoida. Invencon konsultit tuovat oman erikoisosaamisensa esim. Asiakkaalla käynnissä olevan projektin sovittuun vaiheeseen tai erikseen sovittuun yksittäiseen toimeksiantoon. Konsulttimme toimivat asiantuntijatöissä Asiakkaan projektiohjauksen alaisuudessa tai hankkeen johtajana tarvittaessa. Yleisesti toimeksiannon työmäärä jää alle 30 päivän. Asiantuntijatöitä ovat esimerkiksi erilaiset auditoinnit, väline-evaluoinnit tai -koulutukset, yksittäisen raportin toteutus tai muutos, vaatimusmäärittely, testauksen suunnittelu tai esimerkiksi arkkitehtuurisuunnittelu.

Projektitoimitus tehdään tiiviissä yhteistyössä Asiakkaan kanssa. Invencon konsultit toteuttavat määritelty lopputuloksen sovitussa aikataulussa ja budjetissa huomioiden laajuuden ja laadun. Projektiorganisaatioon nimetään juuri oikeat asiantuntijat tarvittavilta osaamisalueilta. Projektitoimitusta edeltää esiselvitys, joka antaa puitteet onnistuneelle projektille ja se voidaan tehdä esimerkiksi erillisenä asiantuntijatyönä. Projektin päätyttyä, lopputulos voidaan siirtää Invencon Jatkuvien palveluiden piiriin.

Invenco tarjoaa joustavaa ylläpito-ja tukipalvelua Asiakkaan BI-alueen sovelluksille käyttöönoton jälkeen. Jatkuvat palvelumme takaavat, että kehittäminen ja järjestelmän ylläpito sekä valvonta jatkuvat onnistuneen projektin jälkeen. Jatkuva ylläpito- ja tukipalvelu helpottaa asiakkaidemme jokapäiväistä työtä sovellusten hyödyntäjinä. Palvelu sisältää erilaisia palveluluokkia, joista Asiakas voi valita hänen palveluunsa sopivat tehtävät. Palvelun tehtäviä ovat mm. päivystys, valvonta ja monitorointi, virhe – ja häiriöhuolto sekä muutos-ja pienkehitystyö. Jatkuvaa palvelua hoitaa nimetty palvelutiimi, joka suorittaa sovittuja tehtäviä sovitun palveluajan ja palvelutavoitteiden mukaisesti.