Invenco on yritysten suorituskyvyn johtamiseen ja raportointiin erikoistunut asiantuntijaorganisaatio. Tärkeimmät osaamisalueemme ovat tiedon integrointi, tietovarastointi, Business Intelligence sekä analyyttiset ratkaisut. Osaamisalueisiimme kuuluvat myös talouden suunnittelun, ennustamisen ja budjetoinnin kehittäminen.

Tekninen osaamisemme kattaa kaikki tärkeimmät tietokantatuotteet, tiedon integrointiohjelmistot, Business Intelligence -ohjelmistot sekä suunnittelun ja ennustamisen ohjelmistot. Invencoon on kertynyt osaamista suurimmasta osasta tiedon jalostuksen alueen teknologioista ja osa näistä on valikoitunut myös pitempi aikaisiksi kumppaneiksi. Näitä kumppaneitamme ovat IBM, Microsoft, Tabella, Oracle, Qlik, SAS ja Informatica.

Vuosien varrella konsulttimme ovat tehneet toimeksiantoja hyvin erityyppisille ja kokoisille asiakasorganisaatioille hyödyntäen sekä uusia, että myös vähän varttuneempiakin teknologioita.

Tämä antaa näkemystä arvioida ja tuoda ratkaisuehdotuksia erityyppisiin liiketoimintatiedon käsittelyn haasteisiin. Konsultoimme asiakkaitamme hyvin joustavasti ottaen huomioon asiakkaan tarpeet. Palveluihimme kuuluvat myös jatkuva ylläpito- ja tukipalvelu, joka helpottaa asiakkaidemme jokapäiväistä työtä sovellusten hyödyntäjinä.

Invencolla on myös omaa tuotekehitystä. InControl –tuoteperheen avulla voidaan seurata, analysoida ja ohjata liiketoimintatietoja reaaliaikaisesti ja nopeasti. Lisätietoa www.incontrol-online.fi.

Mistä tulemme – minne menemme

•  Invenco on perustettu vuonna 2003 ja on tällä hetkellä jo yksi Suomen arvostetuimmista ja merkittävimmistä EPM-konsultointiyrityksistä. Invenco on kasvanut kannattavasti ja liikevaihto vuonna 2014 oli 5,4 M€. Meitä Invencolaisia on tällä hetkellä 46 ja joukkomme kasvaa tasaiseen tahtiin.
•  Luomalla lisäarvoa asiakkaillemme, luomme arvoa yhtiömme osakkaille.
•  Käytämme ammattitaitoamme kehittääksemme asiakkaittemme johtamisen tiedonhallinnan työkalujaaina tehokkaammiksi ja luotettavammiksi.
•  Osaamme toimia ja työskennellä eri toimialoilla tämän päivän vaatimusten tasolla tarmokkaasti, tunteella ja yksilöä kunnioittaen.
•  Haluamme tulla Suomen johtavaksi alan toimijaksi.
•  Haluamme olla numero ykkönen imagossa ja asiakas tyytyväisyydessä.
•  Haluamme, että tuottavuutemme on yli alan keskiarvon.
•  Haluamme, että meillä on paras kasvukehitys.

Invencon arvot

•  Perusarvojamme ovat laatu, luotettavuus, oikeudenmukaisuus, rehellisyys ja yhteishenki.
•  Invencon tavoite on olla johtava EPM- ratkaisujen toimittaja.
•  Henkilöstön osaamisella on tärkeä asema tämän tavoitteen saavuttamisessa.
•  Jokainen työntekijä on osa tiimiä ja jokaisen työpanos on tärkeä tiimin, prosessien ja tulevaisuuden kehittämisen kannalta.
•  Kantava Silta kuvaa, mitä me edustamme ja mitä haluamme saavuttaa. Se on tapa, jonka mukaan vakaasti uskomme kehittyvämme niin yksilöinä kuin yhtiönäkin.
•  Se edustaa johtajuusprofiiliamme. Uskomme avoimeen keskusteluun, sillä vaikka Kantava Silta on pitkäjänteinen tapa toimia, se ei ole muuttumaton. Palautteen ja parannusehdotusten antaminen on toivottavaa, sillä ne luovat pohjan kehitykselle.